Odhalený hlas

20. – 26. září 2021

Dvouletý profesionální výcvik pro práci s hlasem. Metoda, která přináší expanzi hlasu a zároveň rozpíná kapacitu lidské bytosti. Rozvíjí kompletní škálu podob hlasu, kterých je lidská bytost schopna a spolu s tím probouzí, oživuje a zušlechťuje tělesné, emocionální a duševní oblasti, z nichž hlas vychází. Je to práce, která proniká do všech vrstev hlasu, i do jeho nepoznaných oblastí. Je to způsob jak zachránit přirozenou schopnost spontánně zpívat, zpěvem vyjádřit to, co vnitřně prožíváme. Zpěv je zde tvůřčí i duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření.

Lidský hlas je nekonečně proměnlivý. Dokáže v nezměrné škále svých podob odrážet jakoukoliv fyzickou, emocionální i duševní polohu. Tato práce umožňuje rozšířit škálu rozličných vibrací hlasu a zároveň znásobit jeho sílu. Odhaluje, probouzí a zprůchodňuje místa či oblasti těla, kde se rodí nejrůznější vibrace a odstíny hlasu. Hlas rozvíjí v souvislosti s jeho zdrojem a hledá jeho příčinu. Plné prožívání dává hlasu náboj a naplňuje jej citem. Jeho vibrace pak proniknou i tím nejpevnějším krunýřem a naplní živou vibrací místa, která byla doposud neprůchozí, necitlivá. Přitom se rozšiřuje emocionální kapacita a přichází duševní rozmach.

Výcvik je vhodný pro terapeuty, učitele, šamanské praktikanty, zpěváky, herce, hudebníky, životní kouče i pro ty kdo vedou skupiny, ale zároveň pro kohokoliv, kdo má hlas a touhu s jeho pomocí objevit nový svět v sobě, a navázat spojení s okolním světem.

Během výcviku projdete vlastním hlubokým procesem odhalování svého hlasu. Hlas bude prostředkem, jenž vám umožní vstoupit do mnoha rozměrů bytí. Postupně obnovíte spojení s nekonečným bohatstvím zvukových vibrací uvnitř sebe a dokážete vyjádřit jedinečnost každého okamžiku skrze nespoutaný svobodný zpěv.

Zároveň se připravujete na to, abyste mohli doprovázet druhého na cestě otevírání jeho hlasu. Naučíte se ladit na určitý hlas a číst v něm. Poznáte vzájemný vztah hlasu a postoje těla, souvislosti tělesné energie, emočních, mentálních a duchovních stavů. Zjistíte, jakým způsobem podpořit jedinečnost hlasu a jak pomoci přirozeně rozvíjet hlas a s ním i energii člověka.

Předpokladem k účasti je předchozí zkušenost s hlasovou prací Komaly. Pokud jste ještě žádnou její dílnu neabsolvovali, bude se v nejbližší době konat ještě jedna poslední příležitost, speciálně pro zájemce o vstup do výcviku. Kontaktujte nás pro více informací na druna@druna.cz.

Kapacita výcviku je omezena na 26 účastníků.

Plán výcviku

Práce je rozložena do 6 ti modulů a postupuje od nejhlubšího zvuků zděděných po předcích a zvuků spojených s tělesnými prožitky až k nejvyšším frekvencím vaší mysli a tónům jemných vrstev prožívání z nichž vchází do hloubky vnitřního ticha.

Začátek první den večer. Konec poslední den odpoledne.

Modul 1 – Výživení a příprava nádoby 19. – 23. srpna 2020 (4 dny)

Spojení se se zemí a se svými kořeny. Prozkoumání nejnižší zvukové vibrace, které se v těle může rezonovat. Výživa čerpaná ze země. Příliv síly a vitality do fyzického těla. Obnova spojení se základní instinktivní energií.
Kvalita zvuků vycházejících z oblasti 1. čakry propůjčuje hlasu a zpěvu tělesnost a vyrovnanost

Modul 2 – Spojení s pocity a nový jazyk emocí 12. – 18. června 2021 (6 dní)

Objevení a zkoumání bohaté škály zvuků vyjadřujících nejniternější pocity. Podpora a ochrana ve zvuku lůna a barvy hlasového projevu přecházející od zlosti k radosti, od bolesti k potěšení. Vjem a projevení jakékoliv emoce, pojmenované či neznámé.

Rozmanitost zvukových vibrací obsažených ve 2. čakře přináší do zpívajícího hlasu sílu, život, hravost a hloubku. Tyto kvality jsou podpořeny objímající rezonancí děložních zvuků.

Modul 3 – Síla bytí a síla srdce – 20. – 26. září 2021 (6 dní)

Zkoumání kvality zvuků v oblasti solaru plexu. Přímost, moc a expanze ve zpívajícím hlase. Hluboká práce s bránicí a její role pro zvyšování kapacity dechu a způsob jak s její pomocí regulovat objemu hlasu.
Oblast srdce jako jemný a zaroveň mocný prostor naplněný hrudní rezonancí, proměna zvuků na balzám, který hladí a bez soudů se otevírá všemu co je.

Hlas vycházející z 3. čakry svědčí o vlastní hodnotě, odhaluje charisma, přináší radostnost. Zní v něm schopnost a chuť zabírat prostor, odhalit se a zazářit.
Vibrace zvuku ve 4. čakře – oblasti srdce přinášejí do zpívajícího hlasu sametově jemnou a oblou kvalitu která může evokovat úžas, lásku, soucit a jemnost.

Modul 4 – Svoboda výjádření 30. listopadu – 4. prosince 2021 (4 dny)

Hrdlo jako místo pro tvůrčí zpracování a vyjádření zvuku a náboje všech nižších i vyšších čaker. Hrdlo jako kanál, skrze který lze vyjádřit jedinečná kvalita našeho bytí. Zpracování překážek a přesvědčení z předchozích oblastí, využití nově nalezených energií k posunutí sebevyjádření na novou úroveň zkoumání.

V 5. čakře se zvuk posouvá k vyšším vibracím a může hlas otevřít vyjádření transcendentálních zkušeností.

Modul 5 – Vědomí, intuice a jemná těla 22. – 27. února 2022 (5 dní)

Setkání s frekvencí vědomí na hlubší úrovni. Hlubší kvalita naslouchání, výměna sezení a vzájemná praxe s druhým člověkem. Setkání se svým vnitřním průvodcem a intuicí.

Aktivací třetího oka – nervové tkáně v oblasti 6. čakry objevujeme ještě vyšší frekvence spojené s rozličnými stavy naší mysli.

Modul 6 – Léčivé zvuky, alikvoty a závěr výcviku 30. dubna – 3. května 2022 (3 dny)

Různé podoby léčivých zvuků vytvářené hlasem či jinými nástroji. Způsoby vytváření prostoru pro léčení, pomocí různorodých vibrací a vyšších harmonických frekvencí. Integrace zvuku na všech úrovních těla fyzického, energetického, emočního i mentálního. Prostor na supervizi účastníků a jejich individuálního posunu během výcviku. Další možnosti uplatnění dovedností a poznání získaných během výcviku.

Předběžná kalkulace

Cena výukového programu tj. 28 výukových dnů, je zhruba 54 170 Kč + 11 377 DPH (odvíjí se od aktuálního kurzu eura). Platba bude probíhat po částech. Záloha 12 500 Kč se hradí předem před započetím výcviku a je potvrzením závazku absolvovat celý výcvik. Všechny moduly se hradí jednotlivě, vždy nejpozději před jejich začátkem. Záloha bude odečtena z ceny posledních dvou modulů.

Místo konání

Seminář se bude konat mimo Prahu. Jednotlivé moduly budou probíhat v Broumovském klášteře (Klášterní 1, Broumov). Ubytování a strava jsou zajištěny v místě konání.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Článek o Komale v časopisu Regenerace.

Cena třetího šestidenního bloku 11 625 Kč + 2 441 Kč DPH (Modul 3) se bude hradit na místě v hotovosti před začátkem semináře.

Cena ubytování a stravy se hradí zvlášť:

Broumovský klášter 650 Kč/den s ubytováním v dormitáři, 850 Kč/den na 2-4 lůžkových pokojích.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na