Odhalený hlas

5. – 9. června 2024

Dvouletý profesionální výcvik pro práci s hlasem. Metoda, která přináší expanzi hlasu a zároveň rozpíná kapacitu lidské bytosti. Rozvíjí kompletní škálu podob hlasu, kterých je lidská bytost schopna a spolu s tím probouzí, oživuje a zušlechťuje tělesné, emocionální a duševní oblasti, z nichž hlas vychází. Je to práce, která proniká do všech vrstev hlasu, i do jeho nepoznaných oblastí. Je to způsob jak zachránit přirozenou schopnost spontánně zpívat, zpěvem vyjádřit to, co vnitřně prožíváme. Zpěv je zde tvůřčí i duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření.

Lidský hlas je nekonečně proměnlivý. Dokáže v nezměrné škále svých podob odrážet jakoukoliv fyzickou, emocionální i duševní polohu. Tato práce umožňuje rozšířit škálu rozličných vibrací hlasu a zároveň znásobit jeho sílu. Odhaluje, probouzí a zprůchodňuje místa či oblasti těla, kde se rodí nejrůznější vibrace a odstíny hlasu. Hlas rozvíjí v souvislosti s jeho zdrojem a hledá jeho příčinu. Plné prožívání dává hlasu náboj a naplňuje jej citem. Jeho vibrace pak proniknou i tím nejpevnějším krunýřem a naplní živou vibrací místa, která byla doposud neprůchozí, necitlivá. Přitom se rozšiřuje emocionální kapacita a přichází duševní rozmach.

Výcvik je vhodný pro terapeuty, učitele, šamanské praktikanty, zpěváky, herce, hudebníky, životní kouče i pro ty kdo vedou skupiny, ale zároveň pro kohokoliv, kdo má hlas a touhu s jeho pomocí objevit nový svět v sobě, a navázat spojení s okolním světem.

Během výcviku projdete vlastním hlubokým procesem odhalování svého hlasu. Hlas bude prostředkem, jenž vám umožní vstoupit do mnoha rozměrů bytí. Postupně obnovíte spojení s nekonečným bohatstvím zvukových vibrací uvnitř sebe a dokážete vyjádřit jedinečnost každého okamžiku skrze nespoutaný svobodný zpěv.

Zároveň se připravujete na to, abyste mohli doprovázet druhého na cestě otevírání jeho hlasu. Naučíte se ladit na určitý hlas a číst v něm. Poznáte vzájemný vztah hlasu a postoje těla, souvislosti tělesné energie, emočních, mentálních a duchovních stavů. Zjistíte, jakým způsobem podpořit jedinečnost hlasu a jak pomoci přirozeně rozvíjet hlas a s ním i energii člověka.

Předpokladem k účasti na výcviku je předchozí účast na dílně Hlas a síla projevu, nebo úvodním semináři Rozepjatá křídla hlasu, který se bude konat 23. – 25. února 2024.

Kapacita výcviku je omezena na 28 účastníků.

Plán výcviku

Práce je rozložena do 6 ti modulů a postupuje od nejhlubšího zvuků zděděných po předcích a zvuků spojených s tělesnými prožitky až k nejvyšším frekvencím vaší mysli a tónům jemných vrstev prožívání z nichž vchází do hloubky vnitřního ticha.

Začátek první den večer. Konec poslední den odpoledne.

Modul 1 – Výživení a příprava nádoby 5. – 9. června 2024 (4 dny)

Spojení se se zemí a se svými kořeny. Prozkoumání nejnižší zvukové vibrace, které se v těle může rezonovat. Výživa čerpaná ze země. Příliv síly a vitality do fyzického těla. Obnova spojení se základní instinktivní energií.
Kvalita zvuků vycházejících z oblasti 1. čakry propůjčuje hlasu a zpěvu tělesnost a vyrovnanost

Modul 2 – Spojení s pocity a nový jazyk emocí 21. – 27. října 2024 (6 dní)

Objevení a zkoumání bohaté škály zvuků vyjadřujících nejniternější pocity. Podpora a ochrana ve zvuku lůna a barvy hlasového projevu přecházející od zlosti k radosti, od bolesti k potěšení. Vjem a projevení jakékoliv emoce, pojmenované či neznámé.

Rozmanitost zvukových vibrací obsažených ve 2. čakře přináší do zpívajícího hlasu sílu, život, hravost a hloubku. Tyto kvality jsou podpořeny objímající rezonancí děložních zvuků.

Modul 3 – Síla bytí a síla srdce – 24. února – 2. března 2025 (6 dní)

Zkoumání kvality zvuků v oblasti solaru plexu. Přímost, moc a expanze ve zpívajícím hlase. Hluboká práce s bránicí a její role pro zvyšování kapacity dechu a způsob jak s její pomocí regulovat objemu hlasu.
Oblast srdce jako jemný a zaroveň mocný prostor naplněný hrudní rezonancí, proměna zvuků na balzám, který hladí a bez soudů se otevírá všemu co je.

Hlas vycházející z 3. čakry svědčí o vlastní hodnotě, odhaluje charisma, přináší radostnost. Zní v něm schopnost a chuť zabírat prostor, odhalit se a zazářit.
Vibrace zvuku ve 4. čakře – oblasti srdce přinášejí do zpívajícího hlasu sametově jemnou a oblou kvalitu která může evokovat úžas, lásku, soucit a jemnost.

Modul 4 – Svoboda vyjádření 25. – 29. června 2025 (4 dny)

Hrdlo jako místo pro tvůrčí zpracování a vyjádření zvuku a náboje všech nižších i vyšších čaker. Hrdlo jako kanál, skrze který lze vyjádřit jedinečná kvalita našeho bytí. Zpracování překážek a přesvědčení z předchozích oblastí, využití nově nalezených energií k posunutí sebevyjádření na novou úroveň zkoumání.

V 5. čakře se zvuk posouvá k vyšším vibracím a může hlas otevřít vyjádření transcendentálních zkušeností.

Modul 5 – Vědomí, intuice a jemná těla 14. – 19. října 2025 (5 dní)

Setkání s frekvencí vědomí na hlubší úrovni. Hlubší kvalita naslouchání, výměna sezení a vzájemná praxe s druhým člověkem. Setkání se svým vnitřním průvodcem a intuicí.

Aktivací třetího oka – nervové tkáně v oblasti 6. čakry objevujeme ještě vyšší frekvence spojené s rozličnými stavy naší mysli.

Modul 6 – Léčivé zvuky, alikvoty a závěr výcviku 20. – 24. února 2026 (4 dny)

Různé podoby léčivých zvuků vytvářené hlasem či jinými nástroji. Způsoby vytváření prostoru pro léčení, pomocí různorodých vibrací a vyšších harmonických frekvencí. Integrace zvuku na všech úrovních těla fyzického, energetického, emočního i mentálního. Prostor na supervizi účastníků a jejich individuálního posunu během výcviku. Další možnosti uplatnění dovedností a poznání získaných během výcviku.

Zkušenosti účastníků

Výcvik Odhalený hlas se stal velmi silým mezníkem v mém životě. Nejen že prohloubil a rozšířil mé hlasové možnosti a osvobodil můj hlas a mou svázanou mysl, takže jsem se přestala bát chyby, ale také mně pomohl nahlédnout hlouběji do své duše, odhalit nevědomé vzorce a přijmout a zacelit stará zranění. Čas strávený s Komalou vnímám jako tu nejlepší investici sama do sebe, protože je neskutečně blahodárný a léčivý. Děkuju Komalo!
Terezie Bergmannová
Je to úžasný výcvik! Místo je nádherné a učení je inspirující a citlivé. Začal jsem si uvědomovat více sám sebe, získal jsem důvěru v sebe a svůj hlas a začal jsem hlas používat k tomu, abych se vypořádal s obtížnými emocemi. To co jsem se naučil mi denně pomáhá v životě a při práci s lidmi.
Jiří Vrubel
Velmi ti Komalo děkuji za tuto cestu, kterou jsem s tebou ušla. Velmi mi pomohla otevřít své smysly, hlas a rozhýbat energii v mém těle. Jsem si mnohem jistější při zpěvu před ostatními, nebo ještě lépe řečeno, jsem mnohem víc sama sebou a přirozená. Mám ve svém hlase pocit mnohem větší jasnosti, síly, jemnosti a rozmanitosti.
Iva Brandnerová

Předběžná kalkulace

Cena výukového programu tj. 29 výukových dnů, je zhruba 69 624 Kč + 14 621 DPH (odvíjí se od aktuálního kurzu eura). Platba bude probíhat po částech. Záloha 26 145 Kč se hradí předem před započetím výcviku a je potvrzením závazku absolvovat celý výcvik. Všechny moduly se hradí jednotlivě, vždy nejpozději před jejich začátkem. Záloha pokryje platbu posledních dvou modulů, budou-li všechny předchozí moduly řádně uhrazeny.

Místo konání

Seminář se bude konat mimo Prahu. Jednotlivé moduly budou probíhat v Broumovském klášteře (Klášterní 1, Broumov). Ubytování a strava jsou zajištěny v místě konání.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Článek o Komale v časopisu Regenerace.

Zálohu 26 145 Kč pro vstup do výcviku je třeba uhradit předem na účet. (Potřebujete-li projednat individuální rozložení plateb, kontaktujte nás na druna@druna.cz)

Cena prvního čtyřdenního bloku 9 603 Kč + 2 017 Kč DPH (Modul 1) se bude hradit na místě v hotovosti před začátkem semináře.

Cena ubytování a stravy v Broumovském klášteře se hradí zvlášť: 850 Kč/den s ubytováním v dormitáři, 1150 Kč/den na 2-4 lůžkových pokojích, 1600 Kč/den sám na pokoji.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na