Rozepjatá křídla hlasu

23. – 25. února 2024

Rozpínat křídla hlasu neznamená učit se zpívat. Jde o to záchránit naší přirozenou schopnost zpívat spontánně, vyjádřit zpěvem to, co uvnitř prožíváme a odhalit svou duši. Takový způsob zpěvu je tvůrčí proces, nástroj k léčení, duchovní zkušenost i moc vyjádřit sebe sama. Volá nás, abychom plně zůstali v přítomném okamžiku a projevili zpěvem to, co se odehrává uvnitř. Své vlastní písně vytváříme spontánně, od okamžiku k okamžiku, vzniká naprosto nový, spontánní jazyk, kterým lze okamžitě a přímo přeložit naše vnitřní prožitky do zvukových vibrací.

Jsme bytosti toužící se projevit. Přisli jsme na svět, abychom k němu přispěli něčím jedinečným, něčím co pochází z našeho vnitřního světa a naší podstaty. Na zpěv máme od narození právo. Mnozí z nás však byli bolestně umlčeni ve svém přirozeném daru vyjádření se hlasem. A tak jsme jsme vše, co cítíme, drželi uvnitř nebo jsme se naučili vyjadřovat to zkresleným a zmateným způsobem. Tělo si zvyklo držet napěti a brzdit proud hlasu, aby zadrželo uvnitř v bezpečí to, co nemohlo vyjádřit. Když teď nasloucháme tomu, co se děje v našem nitru a dáme tomu svolení projevit se navenek, naše vrozené schopnosti se začínají probouzet. Navazujeme spojení s obrovskou rozmanitostí zvuků, inspirací a tvůrčími možnostmi, které v nás dřímají.

S pomocí jistých dechových a pohybových technik se naučíme dělat ve svém těle prostor pro tu ohromnou škálu zvuků, které uvnitř křičí, aby mohly být vyjádřeny. Jejich osvobození ve vibracích hlasu působí jako balzám, jako vnitřní poselství pro naše tkáně, svaly, klouby a buňky. Hlas otevírá tělo a jím pak může proudit více energie.

Budeme následovat mapu těla abychom mohli prozkoumat různé kvality zvuků a rozsahy frekvencí spojené různými jeho částmi. Cesta vede od nejnižších zvuků spojených s fyzickou silou a vitalitou v první čakře, emočnímu vyjádření a smyslnosti v břiše, k moci a radosti v solaru plexu, k jemným zvukům lásky a otevřenosti v srdci, k tvůrčímu prostoru našeho hrdla, k vysokým frekvencím vědomí v šesté čakře, až k nejvyšší tiché vibraci sedmé čakry. Toto zkoumání přinese nové rozměry a kvality našemu zpěvu stejně jako mluvenému hlasu.

Schopnost naslouchat je na této cestě stejně důležitá, jako schopnost vyjádřit se. Když nasloucháme zvukovým vibracím svého hlasu, tomu, jak se šíří naším tělem, začínáme lépe rozlišovat, které oblasti těla a mysli jsou otevřené a které se stahují, reagují, odmítají či zadržují životní energii. Objevíme jak hluboké může být spojení s vlastním tělem, dechem a nekonečnou škálou vibrací vnitřního světa.

Vítejte na hluboké a hravé cestě do nitra sebe samých! Máte-li hlas a toužíte-li ho prozkoumat, tato metoda vám otevře zcela nový svět.

O výcviku Odhalený hlas

Odhalený hlas je dvouletý profesionální výcvik pro práci s hlasem. Metoda, která přináší expanzi hlasu a zároveň rozpíná kapacitu lidské bytosti. Rozvíjí kompletní škálu podob hlasu, kterých je lidská bytost schopna a spolu s tím probouzí, oživuje a zušlechťuje tělesné, emocionální a duševní oblasti, z nichž hlas vychází. Je to práce, která proniká do všech vrstev hlasu, i do jeho nepoznaných oblastí.

Tento úvodní seminář je bránou ke vstupu do příštího běhu výcviku, nezavazuje však k účasti na celém výcviku

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Dílna je intenzivní (pátek 16:00 – 19:30, sobota 9:30 – 19:30 a neděle 9:30 – 18:00) a je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Po předchozí domluvě možnost přespání v Druně pro mimopražské účastníky.

Dílna je tlumočena do češtiny

Cena 6 450 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 2 050 Kč.

Cena 5 450 Kč při platbě zálohy do 8. února.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na