Vnitřní dynamika - Body-Mind Centering® v proudu Kontaktní improvizace

víkend 15. – 16. června 2024

Okouzlující objevná dílna kontaktní improvizace, která zjemní vaší vnímavost a schopnost přesněji rozlišit struktury těla a proměnit nečinné oblasti těla ve zdroje pohybu. S využitím praxe Body-Mind Centering® probudíme nevyužívané složky našeho pohybu a získáme nové dynamické možnosti, které skvěle podpoří naše možnosti v kontaktní improvizaci. Dílny Urse Stauffera jsou pověstné tím, že v sobě nacházíte nezvyklou měkkost kontaktu a plynulost pohybu. To vám dovolí lépe se sladit s partnerem a šetřit sílu při zdvizích a přenosu váhy a dobrat se k opojnému plynutí.

V této dílně se budeme věnovat zkoumání vztahu mezi kostrou a orgány a prostřednictvím Body-Mind Centeringu® experimentovat se základní lidskou embryologií, abychom probudili v našich buňkách vzpomínky na dynamický proces vývoje, při němž vznikaly kosti, klouby a orgány. Když zkoumáme pohyb, jímž bylo utvářeno naše tělo, tělesné systémy si znovu osvojují způsob, jímž jsou propojeny rozličné struktury v našem dospělém tančícím těle. Tyto objevené pohybové zkušenosti pak Urs jedinečným způsobem aplikuje na kontaktní improvizaci.

Historicky probíhalo mezi Kontaktní improvizací a Body-Mind Centering® dlouhé a intenzivní sdílení a výměna informací. V této dílně budeme rozvíjet jak svůj vlastní pohyb, tak i schopnost souhry s partnerem. Důležité pro naší praxi bude i nový pohled na anatomii a fyziologii. Uvidíme tělo stvořené v podstatě z vody, naučíme se jej vnímat jako oceán plný vln a proudů. Zaměříme se na jeho vnitřní dynamiku a plynulost našeho pohybu, která je možná především díky našim orgánům. Poznáme, jak orgány umožňují pohyb kosterní architektury našeho těla a jak dokáží dynamiku pohybu podpořit.

Dílna je určena všem zájemcům bez výraznějších pohybových omezení. Cvičení budou přizpůsobena tak, aby odpovídala potřebám a stupni pokročilosti účastníků ve skupině.

Urs Stauffer (Švýcarsko)

Skvělý tanečník a inspirativní učitel, jehož dílny jsou celosvětově považovány za vynikající základ široké pohybové zásoby tanečníků a efektivního využití těla. Jeho dílny často praskají ve švech a ti, kdo zažili práci s ním, se k němu opakovaně vracejí. Je laskavý a dokáže jemně, postupně a dokonale připravit své žáky na dynamické i pohybově náročné situace.

“Poprvé jsem se setkal se Stevem Paxtonem, zakladatelem kontaktní improvizace, v roce 1989 a jeho tanec na mě hluboce zapůsobil. Rok nato jsem měl poprvé příležitost pracovat s Bonnie Bainbridge Cohen a hned mi bylo jasné, že Body-Mind Centering® bude můj celoživotní projekt. Od té doby, jsem udržoval spolupráci s oběma těmito osobnostmi a obě měly a stále mají velký vliv na můj pohybový výzkum. Jsem učitel a praktik somatického pohybu s certifikací školy Body-Mind Centering® a ve svých dílnách předávám své chápání kontaktní improvizace s osobním souhlasem Steva Paxtona.”

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9:30 – 17:30, je otevřená všem bez ohledu na věk či pohybové zkušenosti.

Dílna se koná v Praze a bude tlumočena do češtiny.

Cena 4 390 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1190 Kč.

Cena 3 690 Kč při úhradě zálohy do 30. května.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Body-Mind Centering® a BMC® jsou registrované ochranné známky Bonnie Bainbridge Cohen a jsou použity s jejím svolením.