Voice trip - tajemné rytmy

pondělí 17:00 – 19:00

15. dubna – 24. června 2024

Kurz ve kterém se hlasem a celým svým tělem pustíme do jiných, nezvyklých rytmů. Zpívání ve smyčkách nám tentokrát zprostředkuje zvláštní zážitek pětidobých, sedmidobých a dalších asymetrických rytmů. V této sérii Voice trip se nám otevírá možnost přeladit své vzorce běžného vnímání rytmu. Máme příležitost vymanit se ze čtyřdobého stereotypu a vytvořit v sobě nové místo pro rytmy jiné. Při této práci budeme doslova rozšiřovat svou kapacitu pro vnímání a vytváření rytmu. Budeme pozorovat co se v nás děje, když se začneme pohybovat, znít, zpívat a žít mimo čtyřdobý takt.

Série setkání v nichž zažijeme, jak hlas a rytmus mění naše mozkové vlny a životní procesy v těle. Postupně se zaměříme na zasazení rytmu do těla a na melodii hlasové fráze, která ho obydlí, na hledání barvy a síly hlasu, na souzvuk s ostatními v kruhu. Nakonec se nás píseň chopí, nese nás, okouzluje nás a začíná v nás žít vlastním životem.

Zážitek pro začátečníky i pokročilé. Pozornost je zaměřena na cit pro rytmus a schopnost vnímat rytmus, rozšíření zkušenosti s netradičními rytmy, větší flexibilitu přistoupit na zvláštnosti rytmu společné písně. Pozornost zde věnujeme i tomu, jak rozeznít hlas a zdokonalit rezonanci hlasu v těle. Zjistíte, že zpívat může každý, zažijete jak zpěv pročišťuje mysl, vyplavuje hormony štěstí, prodýchává tělo a zbavuje ho napětí. Zakusíte okouzlení ze souzvuků a prolínajících se linek hlasů a naučíte se během zpěvu uvolněně naslouchat.

Tento kurz je určen všem, kdo touží rozšířit své dosavadní možnosti. Všem, kdo jsou ochotni si hrát, učit se a experimenovat. Moc rytmu a hlasu byly v mnohých kulturách používány k léčení a jako brána do širší reality. Osvojíte si techniky, které používali lidé od pradávna k tomu, aby se dostali do vytržení a dokázali vnímat život v hloubce a z nadhledu. Zažijete jaký vliv na všechny zúčastněné má soukolí hlasů. Jiné rytmy přináší radost ze hry, pocit síly a nečekaných možností. Rozvíjejí vás a otevírají cestu k nové úrovni společného zpěvu.

Tento kurz vám také pomůže cítit se jistější a pružnější v používání vlastního hlasu a odvážnější při společném zpěvu. V tomto kurzu se učíte zpívat přitom, kdy už zpíváte. Zapomeňte, že zpěv je výsada malé skupiny umělců. Váš hlas má místo mezi ostatními hlasy a může měnit svět.
Skupina bude pracovat jako uzavřená, aby byla více kompaktní a společná práce měla rychlejší spád.

Antonia Nyass

Skladatelka, hudebnice, zpěvačka, která celý svůj život tvoří, věnuje se práci s hlasem a rytmem. Je členkou acapelly Yellow Sisters a hlasově bubenického projektu Řeky a Atmosférický sbor. Věnuje se improvizovanému divadlu jako hudební složka představení Dámská hnízda Ester Kočičkové a Simony Babčákové. Je také členkou improvizovaného divadla NO A.

Ve svých projektech vede k vícehlasému zpěvu, kde zpěváci vytvářejí společnou skladbu, stávají se živým a proměnlivým celkem, naslouchají, zatímco zpívají a zpívají zatímco naslouchají. Antonia hudbou žije, hudbu skládá učí, tvoří a miluje. Kromě umění vyjadřovat se hlasem šíří nádherný, otevřený a dobrodružný přístup k životu.

Cena 5 950 Kč za celý kurz na období 15. dubna – 24. června 2024 (10 lekcí). Lekce se nekoná 6. května. Rezervace místa po úhradě zálohy 1 950 Kč.

Rádi byste navštěvovali tyto hodiny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na