Výcvik pro život III. - Solární čakra

4. – 9. června 2021

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:

1.     Základní čakra:       vyživení kořenů                 3. – 8. července 2020
2. Sakrální čakra: pocity, plynutí, spojení 5. – 10. února 2021
3. Solární čakra: vlastní síla a energie 4. – 9. června 2021
4. Srdeční čakra: láska, vztahy, kreativita 8. – 13. října 2021
5. Krční čakra: komunikace, kreativita 4. – 9. února 2022
6. Třetí oko: vnitřní vize a intuice 3. – 8. června 2022
7. Korunní čakra: vědomí a spiritualita 7. – 12. října 2022

Výcvik pro život je intenzívní proces prozkoumávání a sebe-objevování. Je to cesta hluboko do našeho vnitřního a vnějšího světa.

Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Pomocí systému čaker budeme prozkoumávat mnoho stránek naší bytosti. Tento systém, tato mapa propojuje ducha a hmotu, mysl a tělo, nebe a zemi. Na této cestě projdeme skrze všechny úrovně zkušenosti: přežití (bytí na živu) a projevení, plynutí a propojení, sílu a energii, lásku a vztahy, komunikaci a tvořivost, vnitřní vizi a intuici, a vědomí.

Budeme pracovat v sedmi modulech, v každém se zaměříme do hloubky na jedno z center – čakru, a vždy ji prozkoumáme také ve vtahu k systému jako celku.
Získáte nástroje jak se ve svém každodenním životě kreativně vyjádřit a projevit, jak manifestovat to, co jste objevili a pochopili. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi. K tomu abyste se udrželi v procesu a objevování mezi jednotlivými moduly budou sloužit úkoly a supervize. Jde o dynamický a sebe-transformující proces.

Moduly jsou koncipovány jako celky samy o sobě a můžete se hlásit na kterýkoli z nich i jednotlivě.

Solární čakra – síla bytí

Třetí čakře se někdy říká čakra síly a nalezneme ji v oblasti solar plexu. Mezi její základní kvality patří vůle, rozhodnost, autonomie, asertivita, originalita, radost a elán. Pohybuje se odstředivě směrem ven a je přiřazena elementu ohně.

S touto čakrou učiníme krok vpřed na naší cestě za vlastní jedinečností, která nám dovoluje uplatňovat svou vůli a sílu, abychom žili život, jaký si přejeme. Součástí tohoto procesu je i překonávat nevědomé návyky, jejichž prostřednictvím určují naši identitu ostatní. Postavíme se tváří tvář výzvám, nalezneme odvahu být jedineční, rozšířit své obzory a riskovat odmítnutí, abychom si zachovali pravdu svého bytí.

V solar plexu se setkáme i s dlouhou historií nedorozumění a zneužívání, kdy svou sílu využíváme k soutěžení, porovnávání a odsudkům. Tyto energie si nese každý z nás, vědomě či nevědomě. Můžeme se cítit nesmírně mocně a snažit se uplatňovat kontrolu na vše kolem nás, nebo naopak bezmocně, jako oběť okolností. Jedním z témat třetí čakry je dynamika mezi ovládajícím a ovládaným – oba póly jsou pokřiveným vyjádřením síly, jež přináší pocity utrpení a izolace.

V našem procesu individuace hrají důležitou roli také odsudky a projekce. Projasníme si, s jakými předsudky přistupujeme k ostatním, čímž lépe pochopíme své „Stíny“ – určité části sebe sama, ke kterým se nechceme znát a promítáme je do ostatních. Vymýšlení strategií, jak tyto Stíny zakrýt, nás stojí spoustu energie. Postupně se naučíme, jak Stíny rozpoznat a přijmout. Tím opět nabudeme vlastní celistvosti a napojíme se na výživný zdroj energie, jež nám dodá na jasnosti vidění a soucitu.

V tomto modulu:

  • Prozkoumáme radostnou energii moci, síly a vůle dostupnou v solar plexu.
  • Naučíme se rozpoznávat různé strategie, které nám v běžném životě slouží jako obranné mechanismy – naše vzorce ovládání či oběti.
  • Prozkoumáme fenomén projekce a odsudku – jak a kdy vznikají a jak si tuto energie pozitivním způsobem opět přivlastnit.
  • Odkryjeme a vyneseme na světlo svůj Stín a dozvíme se více o vlastních mechanismech potlačování.
  • Posílíme a ozdravíme smysl vlastního bytí, naučíme se nalézat hranice a ve správnou chvíli přitakat či odmítnout.
  • Vyzkoušíme si, jak vědomé použití moci a síly nám může pomoci uvolnit se a intenzivně milovat.

Třetí čakra a související témata vznikají obvykle ve věku 1,5 až 3 let, kdy se dítě začíná poprvé prosazovat odděleně od své matky.

Správně fungující třetí čakra nám dodává pocit vyspělosti vlastního Já, ve kterém se propojujeme s naší přítomností, důstojností a silou. Zažíváme svobodu a radost z vědomí a vyjádření toho, kým jsme, bez potřeby vnějšího potvrzení.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Seminář se koná v Centru Živá voda v Kohoutově.
Začátek v pátek 4. června večer. Konec ve středu 9. června odpoledne.

Cena 11 300 Kč (zahrnuje DPH) při platbě zálohy do 4. května.
Po tomto datu je cena 12 300 Kč (zahrnuje DPH).
Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 300 Kč.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 350 Kč/noc na posteli s lůžkovinami. Strava 380 Kč/den.

Sleva 20% pro účastníky, kteří již tuto čakru absolvovali v předchozích výcvicích a chtějí si ji zopakovat.

Rádi byste vstoupili do tohoto výcviku? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Osobní pozvání Komaly a Gregora

Milí přátelé,

Rádi bychom vás osobně pozvali na VÝCVIK PRO ŽIVOT – proces vnitřního růstu.

Díky našim seminářům, které vyučujeme, jsme pochopili, že již nadešel čas nabídnout všem možnost, dostat se mnohem hlouběji a to skrze dlouhodobý ucelený výukový proces. Je to také naše osobní přání, vytvořit prostor pro skutečnou přeměnu, přeměnu která zahrnuje naše vnitřní a vnější zkušenosti.

Připravili jsme proto tento výcvik, který je založený na systému čaker. Tento systém pracuje s neustálým proudem životní síly, propojuje mysl, tělo a ducha. Systém čaker je mapa, která nám poskytuje systematický a přímý přístup k čištění a otevírání se. Jasně nás vede hluboko ke konkrétnímu aspektu našeho života, abychom ho dokázali vztáhnout k celistvosti nás samých v těle, mysli i na úrovni emocí, jakožto duchovní, mentální, kulturní a společenské bytosti.

Jde o proces, který otevírá dveře k naší fyzické síle a zdraví, k emocionální svobodě, k naší vnitřní síle a volání srdce po intimitě a spojení. Vytváří prostor pro jasnou komunikaci a kreativitu. Mezitím, co se stále více přibližujeme k naší lidské přirozenosti, mystický a transcendentní aspekt naší bytosti se může přirozeně projevit.

VÝCVIK PRO ŽIVOT vám dá základní a účinné nástroje pro rozvinutí a obohacení každodenního života. Budete vedeni skrze proces ve skupině. Díky tomu a díky vlastní individuální práci, objevíte váš vrozený potenciál, najdete cesty, jak znovu uvést vlastní život do souladu s vaší individuální podstatou, založením a vlastnostmi.

Důležitou součástí metodologie tohoto výcviku, je výuka čtení energií a procvičování, jak podpořit a provést druhého člověka jeho individuálním procesem. Tyto dovednosti jsou důležité a můžete je využít pokud pracujete s lidmi v terapeutickém vztahu i v osobním životě a to jak v zaměstnání, rodině či mezi přáteli. Je to cesta k obohacení vztahů s lidmi a celým světem.

Tento proces je kontinuální a bude probíhat v rozmezí tří let. Každý blok je věnován tématům a souvislostem jedné konkrétní čakry. Každý blok je ucelený sám o sobě, a je tedy možné účastnit se vybraných bloků jednotlivě, aniž byste museli absolvovat celý výcvik. Pokud se rozhodnete projít celým výcvikem, budete dostávat úkoly mezi jednotlivými bloky a mít přístup k supervizi a ke konzultaci s učiteli přes internet.

Hlavní výukové metody, které používáme: práce s tělem, bioenergie a uvědomovací fyzická cvičení, dynamické a klidové meditace, smyslové a tělesné uvědomování, práce s hlasem, čtení energie, koučování, skupinová dynamika a individuální historie, učení se rozumět energetickým úrovním a strukturám druhého, výuka čakrového systému a souvisejících témat.

Těšíme se na společnou cestu!
S láskou a světlem,

Komala a Khushru