Božské ženství

transformace a léčení skrze hinduistické bohyně

13. – 15. května 2022

Úvodní ochutnávkový seminář k devítiměsíčnímu výcviku Probuzené ženství.

Tento seminář je prostorem pro ženy, aby se spojily a vstoupily do magických, krásných a mocných energií svých vnitřních bohyní. Je to prostor pro sdílení a přijímání, pro spojení se se základními ženskými kvalitami a otevření se novým energiím a možnostem.

Když jsme pohromadě, shromažďujeme sílu k vyvolání přítomnosti a podpory Božského Ženství. Vytváříme ochranné, otevřené a silné energetické pole, které nám pomáhá vynášet na povrch a vyrovnávat různé aspekty naší životní energie – naše přirozené schopnosti a dary, stejně jako náročná a nepoznaná místa uvnitř nás.

Indické bohyně představují aspekty naší životní energie, které hrají svou úlohu v každé z nás. Když se těmto energiím otevřeme, přinášejí více jasnosti a živosti do našich fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních těl a dostávají nás do kontaktu s našimi božskými kvalitami a mění způsob, jak vidíme samy sebe a svět kolem nás.

Budeme objevovat způsoby, jak se můžeme s energií bohyň spojit. Jak ji vyvolat z nitra prostřednictvím zvuků a vibrací jejich specifických manter. Jak ji nechat vstoupit do těla skrze dech, pohyb, tanec a zpěv. Přivést ji k životu prostřednictvím mýtů, příběhů a tak, jak ji můžeme zažít v přírodě a kultuře. Naučíme se pracovat se záměrem a vizualizací jako způsobem, jak proniknout do tvůrčí energie představivosti. Vstoupit do božského prostoru božských pocitů skrze modlitbu a přivolání její ochrany a vedení. Dívat se na ni jako na osobní božstvo, pomocníka, průvodce a učitele, jako dárce dobrotivosti a jako mocnou sílu, která rozpouští staré myšlenky a odhaluje nové aspekty našeho Já.

My všechny máme více než jednu božskou energii protékající skrze naši osobnost. Někdy se jasně rodíme s určitou energií, a další rostou skrze různé podmínky v našich životech. Některé nás přitahují, jiné děsí. Mnohokrát různá vyjádření ženskosti přináší rozporuplné pocity. Jakmile se naučíme rozpoznat tyto energie, začnou se projevovat v našich životech plynule a rozpory se promění v bohatost a mocné zdroje.

Praxe s energiemi bohyní umožňuje:

 • Naučit se rozpoznat, kdy se konkrétní bohyně cítí být naživu a rezonuje ve vás, a najít způsob, jak ji přivítat a vyjádřit její energii.
 • Použít energie, které jsou ve vás již probuzené k podpoře stále spících míst. Která bohyně volá po větší živosti a proudu ve vašem životě.
 • Ukotvit různé osobnosti, emoční tón a jedinečnou cestu různých bohyní – sílu, velkorysost, láskyplnost, moc, oddanost, soucit, inteligenci, tvořivost,smyslnost, mateřskost, erotiku, hravost, transcedenci, atd.
 • Uvědomit si, že různé momenty a fáze života mohou být spojeny s různými bohyněmi a energiemi, přinášejíc jasnost do silných změn a pohybů v životě, které se mohou zdát protichůdné a konfliktní.
 • Zažít bohyně jako čistou životní energii, která se pohybuje skrze tělo a jako manifestující se podstata vědomí – jako síla za naším dechem, tlukotem srdce, energie, která rozpaluje naše svaly, a impuls za našimi myšlenkami.

Bohyně, s nimiž se můžeme během posvátného ženského shromáždění setkat:

 • DURGA – bojovnice, bohyně ochrany a vnitřní síly
 • LAKSHMI – bohyně hojnosti a štěstí
 • KALI – bohyně převratu
 • PARVATI – bohyně posvátného manželství
 • SARASWATI – bohyně, která plyne jako jazyk, vhled a zvuk
 • SITA – bohyně oddanosti a mystické poddajnosti
 • DHUMAVATI – korunní bohyně zklamání a odevzdání
 • RADHA – bohyně romantické touhy
 • CHINNAMASTA –bohyně radikální sebe-transcendence
 • LALITA TRIPURA SUNDARI – bohyně erotické spirituality
 • BHUVANESHWARI – bohyně nekonečného prostoru, ta, jejíž tělo je svět

Když se žena naladí na své bohyně, začne objímat aspekty své vlastní životní energie, kterým možná nikdy nerozuměla nebo je nevlastnila. Jsou to energie, které jsou nám stále k dispozici a které k nám neustále promlouvají a jediné, co musíme udělat je věnovat jim pozornost a pozorně naslouchat…

Tento úvodní seminář je bránou ke vstupu do výcviku, nezavazuje však k účasti na celém výcviku

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Dílna je intenzivní (pátek 14:30 – 19:30, sobota 9.30 – 19:00, neděle 9.30 – 18:00) a je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Po předchozí domluvě možnost přespání v Druně pro mimopražské účastníky.

Cena 6 050 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 2 050 Kč.

Seminář je úvodem k devítiměsíčnímu výcviku Probuzené ženství.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na