Feldenkraisova metoda - flexibilita a cesta k lehkosti

víkend 6. – 7. dubna 2024

Dílna Feldenkraisovy metody, která vám umožní proměnit obraz vlastního těla a osvobodit se od překážek a nefunkčních pohybových vzorců. Pomocí jemného a citlivého zkoumání objevíte efektivnější a příjemnější pohybové cesty a množství nových možností pohybu v místech, kde byste je nehledali. Díky proměnám strategie své mysli objevíte a začnete lépe využívat flexibilitu v kloubech, svalech, šlachách a fasciích. Tato dílna otevírá přístup k bohatství pohybových kvalit a s nimi spojených kinestetických prožitků, bez nichž se neobejdeme v běžném životě, a které hledáme v umění (tanec, divadlo). Zažijete alchymii pohybu, která obohacuje a zlepšuje pocit sebe sama.

Chystáme se prozkoumat, jak najít tu nejlepší a nejzdravější flexibilitu. Zaměříme se na to, jak v ní propojit všechny části našeho těla a využít vlastnosti a funkce naší nervové soustavy. Objevíme přirozeně pohyblivá místa, která jsme dosud nepoužívali, nebo je přestali používat. Poznáme cesty znatelně účinnější, abychom mohli opustit namáhavé protahování, které nejenže svaly často zraňuje a zbavuje pružnosti, ale je navíc zbytečné, protože svaly se ve snaze chránit se zkracují a tuhnou. Naučíme se chránit své klouby, svaly a šlachy jejich organickým používáním.

Budeme měnit způsob, jak do pohybu zapojujeme mysl, neboť ta nám často brání být flexibilní. Například si o sobě myslíme, že jsme neohební, nebo nevíme, co všechno v těle můžeme ohýbat, otáčet a natahovat, nebo nevědomě cítíme, že některou oblast potřebujeme chránit, nebo jsme zapomněli, že se nějaké místo může hýbat… Ve všech těchto případech vysílá náš nervový systém tuto zprávu a svaly ztuhnou. To, jak o sobě smýšlíme v nás buduje příležitost něco dělat a nebo naopak nedělat. Jakmile připustíme možnosti a začneme je zkoumat, tělo samo odhalí nové způsoby. Moshe Feldenkrais řekl: „To, co chci, nejsou flexibilní těla, ale flexibilní mozky. Jde mi o to, vrátit každému člověku jeho lidskou důstojnost.“

Dílna je určena každému, kdo hledá cestu ke zlepšení a zvláštní přínos v ní najdou všichni, kdo se věnují pohybu, tanci či herectví. Uvidíme, jak přesnost záměru ulehčuje provedení pohybu a zbavuje nás námahy. Dovoluje nám nejen šetřit energii, ale navíc propůjčuje pohybu expresivitu a schopnost neverbální komunikace. Základní lekce rozvineme, abychom nově objevené vztahy využili k lepšímu propojení se zemí a aktivované pohybové řetězce kloubů a svalů zapojili do odtlačení, rotací, spirál, ohybů a extenzí. Dotkneme se i toho, jak využít flexibilitu při nacházení rovnováhy, zpracování hybné síly, odpružení a usměrňování pohybu.

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Carlomauro Maggiore (Itálie)

Jako skvělý učitel Feldenkraisovy metody rozvinul svou soukromou praxi v Palermu, kde založil Centro Feldenkrais Carlomauro Maggiore. Zde téměř 20 let šíří metodu formou skupinových a individuálních lekcí i teoreticko-praktických seminářů. Od roku 2012 spolupracoval s Annou Marií Caponecchi jako tutor a v současné době jako asistující učitel jejího římského výcviku. Bude také jedním z asistujících učitelů připravovaného Mezinárodním výcviku Feldenkraisovy metody Praha 2024 – 2028.

Jeho hluboký zájem o pohyb a detailní porozumění pohybovému systému mají své kořeny v jeho původní profesi – jako výborný tanečník a choreograf působil ve skupině Carolyn Carlson v Benátkách a ve skupině Simony Bucci ve Florencii. Taneční techniku Nikolais Louis, kterou jako učitel studoval v New Yorku, propojuje při práci s tanečníky pozoruhodným tvůrčím způsobem s přístupem Feldenkraisovy metody.

Během mnoha let činnosti experimentuje s účinností metody nejen v tanci, ale mnoha v různých oblastech, s lidmi všech věkových kategorií. Také se věnuje lidem s různými motorickými obtížemi. Navázal spolupráci s lékaři, asociacemi a veřejnými i soukromými strukturami, pro jejichž pacienty poskytuje pomoc v oblasti motorických problémů a obtíží v důsledku chronické bolesti, fibromyalgie a genetických onemocnění.

Seminář probíhá v Praze.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 17:30 a neděle 9:30 – 17:00.

Seminář bude plně tlumočen.

Cena 4 710 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1410 Kč.

Carlo bude během své návštěvy nabízet také individuální sezení Funkční integrace, více podrobností zde.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na